Zasady bezpieczenstwa w gorach i nad woda

Ciągłe parcie technologi do przodu pozostawia dużo różnych środowisk pracy. Są obecne w licznej wartości fabryki. Niestety sprawia toż ze sobą coraz to kolejne zagrożenia w produkcji. Aktualnie pierwszy lepszy "Nowak" z drogi nie zostanie uznany w takim sklepie. Często maszyny których stosuje się do pracy stanowią większe, lub mniejsze zagrożenie. Aby je stosować są potrzebne odpowiednie wiedze, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Coraz wiele jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub nowego typie pyłami. By obracać się w takich strefach chciane jest konieczne przeszkolenie. Takim ćwiczeniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują podstawowe dane z poziomu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Stosowane jest ono w szczególności: do kobiet dorosłych za bezpieczeństwo w punktach pracy, w których powstają strefy zagrożone wybuchem, osób dokonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, oraz dla projektantów urządzeń typu EX. Na ćwiczeniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak dają się odpowiednie przestrzenie i gdy wielkie ryzyko stanowi bycie w nich, w który rozwiązanie broni się urządzenia mogące stanowić zagrożenie wybuchem, jak dają się substancje wybuchowe (podział na jakości wybuchowe i młodzieży temperaturowe), jakie przepisy obowiązują w okolicach zagrożonych wybuchem, też jak rozpoznać strefy pyłowe. Szkolenie istnieje na ogół jednodniowe, ale niektóre firmy świadczą szansa przejścia go w dwóch ratach po parę godzin. Każde tłumaczenie tego typu przestane jest egzaminem sprawdzającym co zapamiętaliśmy. W sukcesie uzyskania efektu negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu wymagane jest ponowne przeszkolenie co godzi się że z możliwymi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Stanowi on dawany na miejscu i przyklejana istnieje na niego ulubiona naklejka, albo w relacji od firmy prowadzącej szkolenie jest przekazywany pocztą.