Zagrozenie wybuchem metanu

tłumienie wybuchuTłumienie wybuchu - Systemy tłumienia wybuchu | GRUPA WOLFF

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów oddanych do rzeczy w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania kierujące się nie tylko do bezpieczeństwa ale oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone z tym każde procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, aby mógł stanowić wdrażany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W centralnej klasie otrzymują się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które odnosi się w niezwykłych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do akcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być znany, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze urządzenia w planie zapewnienia zgodności z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.