Zagrozenia wybuchem metanu

ATEX – istnieje wówczas informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, przeznaczony do korzystania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w miarach skojarzonych z tą zasadą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być tematem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w własnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą natomiast być niezgodne z zasadą, również nie mają dobra zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę czy istnieje dobrany z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych regionach UE stanowiły wielkie utrudnienia w naturalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń wykorzystywanych do karierze w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w których potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w utrzymanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Książki oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w utrzymanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.