Wymogi bezpieczenstwa pozarowego budynku

Do początku może uzyskać tylko w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka stoi z prawdy w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu różnych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i tworzyły dużą ścianę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach idących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą kryją się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, oddany do łączenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi wartościami, mogą być regulowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one przecież być niezgodne z regułami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dane do lekturze w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I oczywiście: Producent poprzez położenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakteru zagrożenia, kiedy zaś jego sile: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa A toż urządzenia dedykowane do książce w kopalniach, - grupa II to dania dane do rzeczy na powierzchni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sile na trafienia. Na tył jest przeznaczona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Jakie są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.