Wymagania bezpieczenstwa ruchu lotniczego

Ze względu na to, iż w terenach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w sukcesie stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do produkcji w tych strefach. Celem tych kolei jest spore zminimalizowanie ryzyka czyli jego pełna eliminacja, które przywiązuje się ze używaniem produktów w okolicach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi spełniać dany produkt, który stanowi oddany do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz układów ochronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na terenie Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne a systemy ochronne, które będą pobierane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, latających i zarządzających, które będą używane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie pragną przedstawiać one samodzielnych funkcji, ale przyczyniać się będą do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i stylów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i sposób wykazywania zgodności artykułu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby spełniające te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z dyrektywą, muszą także spełniać jej właściwe wymagania. Zastosowanie prawd nie jest konieczna niezbędnością, jednak sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady podejmowanej przez firmę robiącą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić chociaż w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli chodzi o te przypadki, to gwarancje zgodności może w niniejszym fakcie wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak uważane a wtedy producent będzie wiarygodny w takiej formy za zawarcie na plac swojego produktu. Jeśli chodzi o podstawowe wymagania, to są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk pracy oraz zajęcie na obszarze Unii Europejskiej w twórz obligatoryjny oraz zawierający nadrzędny charakter.