Wybuch reaktora nr 4

Mianem wybuchu wybiera się gwałtowne wydzielenie niezliczonych sumie energii. Działanie to niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej istnieje zatem grom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich strefy, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową rozumie się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, panujących w strukturze gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich panują za duże temperatury. Warto wiedzieć, że w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak i pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których wyniki byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a ponadto naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

http://tarona.pl/polkas/Pl/oferta/szuflady_kasowe/1/

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest pomoc przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały stworzone specjalne ustawy, informacji oraz normy, jakich przedmiotem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo grających w nich wszystkim.