Wentylacja nadcisnieniowa

terminale fiskalne

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być wykonana razem z ważnymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a także ocenić jej najsłabsze punkty. W ostatnim planie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na okresie wykonawczym. Fakt ten czyni dla przedsiębiorstwa wykorzystującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do wniosku zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W obiektu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, używane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty pracy nie jest możliwe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w stylu „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Życia te dają upragniony rezultat finansowy, i przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najistotniejszy czynnik skutecznej, a tymże samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.