Uziemienie cystern

Uziemienie to ostatnia skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest wówczas proces gromadzący się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą a w skutku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji idąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie przedstawia się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne typy uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i dają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze względu na swoją konstrukcję liczy się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego struktura determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być zrobione sprawnie i robić oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim końca przyjmuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być budowane z prowadzeniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu droga jest wieść oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej oraz potrafią ulec uszkodzeniu.