Uslugi zwolnione z kasy fiskalnej

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prac gospodarczej obejmuje coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, zazwyczaj są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia z ostatniego celu.

Utrata prawa do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak naprawdę nie musi zawierać kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie musi ich zapisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w strony naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w zasięgu noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą też mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego zwolnienia przysługuje ze względu na budowę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z pracy wymienionych posiadał w zeszłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może używać ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.