Tlumaczenie tekstow literackich

Tłumaczenie tekstu jest toż w sobie dość trudne. Jeżeli planujemy przetłumaczyć jakikolwiek tekst, wymagamy nie tylko brać pod uwagę "wyuczone" słowa i złożenia ale same mieć wiedza wielu idiomów tak specyficznych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w języku angielskim nie tworzy go w możliwość czysto "akademicki" lecz używa swoich niepowtarzalnych stylów i wspomnianych idiomów.

W związku z tym, że osoba globalnej sieci Internetu zazwyczaj jest jeszcze większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Będąc np. serwis internetowy, z jakim wymagamy dotrzeć do znaczniejszej miary odbiorców, musimy uczynić go w kilku wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w stylu angielskim i polskim, powinien umieć nie tylko umiejętność tłumaczenia ale także zdolność do wypowiadania swoich przekonań i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Kiedy wtedy oczekuje w pracy? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens artykułu będzie zachowany (będziemy w stopniu domyślić się o co na poszczególnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na etapie niedostatecznym. Jest wtedy możliwe tak dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na prawdzie "słowo w słowo". W działalności więc, nie jesteśmy co liczyć na tworzenie w oparciu o to szkolenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Zatem w działalności tłumacza stron www w najbliższej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najodpowiedniejsze oprogramowanie nie ma sił myślenia abstrakcyjnego. Jedyne co ono umie, to tworzyć według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Stąd też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące artykuł są dobrze w tyle za profesjonalnymi tłumaczami stron www i właśnie pewno będzie szybko zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie urządzone w granica logicznego oraz abstrakcyjnego "myślenia" toż będzie zatem efekt naszej cywilizacji. Podsumowując, w obiekcie kształcenia dobrych tłumaczy należy przygotować odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale również pomoże w myśli abstrakcyjnego pojmowania danego języka.