Technologia gastronomiczna sprawdzian z kasz

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego wyjścia jest dokumentem, którego ważnym planem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w charakterze systemów ochronnych oraz urządzeń, które stosowane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a oraz sposoby wykazywania współprac z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną postać w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, jeżeli towar jest solidarny z regułą to myśli się jego synchronizacja z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych branych w powierzchniach zagrożonych wybuchem znajdują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zastrzeżeniami producent musi mieć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria a układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i systemy ochronne powinny być właśnie zaprojektowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić organizowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również stron oraz podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi i atmosferą nie mogą być żadne reakcje, jakie mogłyby doprowadzić potencjalny wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w wniosku ich czynienia nie powstaną za wielkie gorączki i promieniowanie. Nie mogą tworzyć zagrożeń elektrycznych zaś nie mogą prowadzić sytuacji niebezpiecznych.