Szatkownica hendi tarcze

W niektórych przedsiębiorstwach a markach dopasowuje się lub gromadzi się substancje, jakie potrafią stanowić odpowiedzialne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą aktualne w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wysokim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do zrobienia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na terytoria i miejsca, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym stanowić wyjątkowo niezbędne w dziedzinach i mieszkaniach zewnętrznych. Dodatkowo musi się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie klasyfikować a zarazem wskazywać czynniki, które potrafią tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być dopięta na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z perspektywą zajścia w polu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem podejmuje się charakterystyki obiektu. Prezentuje się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Obserwuje się czynniki, które potrafią wysyłać do powstawania pożaru lub wybuchu. Wykonywa się lęki i sposoby, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Szacuje się która istnieje grupa substancji palnych, które potrafią być się źródłem potencjalnego wybuchu. Stosuje się innowacyjne rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.