Szara strefa statystyki

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi poważny problem. Nasz kraj zmaga się z nim praktycznie od zawsze, z pozostałymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na ostatnim tle w zestawieniu z nowymi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do starej Europy cały kolej jest bardzo dobrze.

Uważam, że szarej strefy nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym zabiegiem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że pomagamy w ramach grupy i iż to, co jest dla wspólnoty dobre i nam tymże przynosi korzyści. Co znacznie trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo wymienia się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy uznają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie straciły na moce. Podobnie politycy prezentujące takie podejście. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się niestety z niemałym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich docieraniem nie zastanawiają się ponad tym, co tak tak się za nimi zawiera. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą środek na to, żeby obejść system. Są tutaj zresztą wsparcie dużej dawek naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, chorujących na punkcie tworzenie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki traktują jako bandycki haracz, a sam paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych kar będzie mało skuteczne? Mimo wszystko jakość nie jest dość aż tak zła, jak można by na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa i do siebie nawzajem rośnie - proces ten jest długo i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę to dwadzieścia sześć lat, myśl jest zwykła. Myślę, że wraz z rozwojem finansowym i psychicznym kraju coraz mniej ludzi będzie składało się rządzą krótkoterminowych zysków, i coraz dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli dają się tąpnięcia, jak jedyna zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że istniejemy mądry, choć bardzo doświadczony naród zaś nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Nasza nadal będzie prawie Europy niż Rosji.