System informatyczny niemiecki

Poprzez wciąż rozciągającą się globalizację, a też towarzyszącą jej internacjonalizację wszelkich przejawów bycia społecznego, przylega do potrzeby dostosowywania poszczególnych produktów do lokalnych rynków, na których traktują one istnień dostarczane. Prace te zaczynane są w mało całych dziedzinach, a w szczególności w przemyśle i segmencie informatycznym. W sukcesie wielu wytworów technologicznych, wspomniane dostosowywanie składa się na pozycji oprogramowania.

Istnieje więc układ czynności, który zajmuje zbyt zadanie zaadaptować konkretny produkt do środki danego rynku. Przede wszystkim buduje się ona na studium tak zwanej lokalnej wersji oprogramowania poprzez przetłumaczenie wszystkich zwrotów, a i skonstruowaniu odrębnej dokumentacji, dobrze dla niektórego kraju. Często, obok zwykłych procesów translatorskich, pojawia się potrzeba wprowadzenia własnych systemów: metrycznego oraz dotyczącego datowania, które będą zgodnie z obecnymi zasadami danego rynku.
Proces, który często nazywany jest symbolem L10n, ogranicza się także do przygotowania odrębnej wersji strony internetowej konkretnej usługi, tak żeby poszerzyć jej popularność o obywateli nowych państw. Są więc funkcji bardzo potrzebne, głównie w procesie odbijania się znanej firmy na zagraniczne rynki. Aby zostały one jednak wykonane w środek rzetelny i odpowiedni, muszą przestrzegać szereg czynników dotyczących między innymi poszczególnych zwrotów, używanych w danym terenu, i nawet wybranych dialektów. Odpowiednio przeprowadzone procedury nie tylko zwiększą dostępność usługi, ale ponadto będą realizować sprzyjająco na obraz danego przedsiębiorstwa.