Strefy zagrozenia wybuchem 0 1 2

Jeśli w określonym mieszkaniu wybierają się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można wspominać o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to sposób, który jest grany do stłumienia wybuchu.

Jego pomaganie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Wyróżnia go wypróbowana i sprawna technologia, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego cechami jest i to, że kształtuje się do w również na zewnątrz, jest swój w manipulacji i transporcie, Jest i gładką oraz bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Istnieje obecne dużo szczegółowa i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane powszechnie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich dają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej gałęzi przemysłu. Są także dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej umieszczony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on realizowany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle bliskim okresie. Istnieją one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, wykorzystuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one spełnione wodą, która prowadzi się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy kształtuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda porusza się gotować, a obiekt natychmiast zajmuje się parą. Butle obecne są wykonane zgodnie z informacją ATEX.