Statyczna wymiana oleju

Elektryczność statyczna jest wysoce delikatna a w myśli wszechobecna. Jej rozwiązania zwłaszcza w atmosferze zagrożonej wybuchem prowadzą do powstania iskry także w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie przychodzi do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak ważna im w oczywisty sposób zapobiegać stosując proste narzędzia oraz techniki, które są efektywne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zgromadzone w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do tego przedmiocie posłużyć się mocnym zaciskiem lub innym takim połączeniem ochranianego urządzenia z odpowiednio dobranym kablem, dobrym do prowadzenia ładunku elektrycznego do normalnego momentu uziemienia. Regułą jest znakomite zintegrowanie z uziemieniem, nie w procesach produkcyjnych takich materiałów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi często do spraw, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią być pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontrakcie z powyższym, osłabiają one realizowanie zacisków czy innych metod uziemiających używanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, aby potrafiły być karane w strefach zagrożenie wybuchem. Nie umieją stanowić pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w właściwych warunkach praktyce.
W atmosferze niebezpiecznej, o dobrym zagrożeniu zapłonem i wybuchem wskazane są regularne kontrole stanu urządzeń służących do uziemienia. W produkcie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wady i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one osiągać swą pracę. Stanowi to pozycja bezpośredniego zagrożenia dla personelu i całego domu. Dzięki szerocy technologie, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie są wbudowany system kontroli. Urządzone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi.
Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologie i pracy, w dobie wpływu na wzrost sprzedaży oraz obrotu, cała procedura jest składana na jeszcze silniejszych i skuteczniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego wynikiem są późniejsze wyładowania. To wpływanie człowieka i presja na jak najlepszy efekt zagraża bezpieczeństwu jego samego.