Pyly pozostale 54

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają największe ryzyko dla zdrowia tworzących w takim środowisku osób.

Ze powodu na wpływ na etap zdrowia pyły dzielimy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Głównym zadaniem w gronie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest silne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre.
Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to niepowtarzalny z najdostępniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowie. Cechą tego podejścia jest zła skuteczność odpylania, dlatego często są dawane w wymieszaniu z pozostałymi odpylaczami. Bardzo szeroką efektywnością działania określają się odpylacze filtracyjne. Dawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końcu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego związany jest z gałęzi przemysłu także z pewnego zagrożenia.