Para wodna na rozzarzony koks

Para wodna jest powszechnie używanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją tylko w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest zły ciężar zdrowy natomiast w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

hrd

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną podaje się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie stanowić kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania. Najbardziej efektywne i efektywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna jedynie w niniejszych pomieszczeniach, co do których uważa się pewność, że nie przebywają w nich pracownicy. Z przyczyny na wielkie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być niebezpieczna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.