Pakowanie prozniowe serow

Próżniowe pakowanie żywności jest najczystszym stylem na bezpieczeństwo jej przed zepsuciem. Z tej technologie korzystają, zarówno, producenci, jak również gospodarstwa domowe. Można dać akcesorium do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają wyniki w woreczku foliowym, lub w zbiorniku do ostatniego przeznaczonym. Dania te tworzą zgrzewy na granicy worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, potrafią być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym dobrą wilgotność, konsystencję, smak i zapach, a również są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na sposób działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to narzędzie, w którego wnętrzu składa się worek łącznie z wynikiem. Jej pełną wartością jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu odnosi się powtarzalność procesu pakowania, oraz możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest znaczące przy pakowaniu delikatnych produktów. Wartością istnieje również możliwość użycia w ciągu produkcji, dużo popularnych worków typu PA/PE, co wysoce ogranicza koszty. Pakowarki komorowe, mogą korzystać następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbycie jest pełen wybór pakowarek komorowych, co pozwala na jej właściwi dobór, zależny od wielkości pakowanych produktów, ich rodzajów, i wielkości. Poświęcone są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym w produktem, uważa się na zewnątrz, a do zabiegu, na listwę zgrzewającą, kładzie się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania odnosi się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie artykułów o oryginalnych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Cechą istnieje i znacznie mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa wydajność oraz doskonalsze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Przeznaczone są szczególnie dla młodej gastronomii i gospodarstw domowych.