Odpylanie w cyklonach

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, skupiających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w ciągach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o dużo małych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn a dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich zamierza działanie toksyczne), dlatego te skuteczne systemy odpylania są istotny aspekt w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także odwracać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym trafia do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w układ oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną sprawą w planach odpylających jest ich szczelność - każda luka w skutku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Dodatkowym elementem istotnym w budów jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe zawierają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą dawać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.