Odpylacz w przodku

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu asortymentowi w ról worków filtracyjnych z bogatych dokumentów a o oryginalnym kształcie i wielkim systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i zamykanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w każdej gałęzi przemysłu, w którym występuje kłopot z nieczystym powietrzem zachodzącym w ciągu przemysłowym.

Bardzo powszechne - filtry modułowe, które wykorzystywane są najczęściej w sfery drzewnej i meblarskiej, znacznie dużo wykonują swoją rolę oraz przy odciąganiu różnych typów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W swojej możliwości posiadamy również wielkie jednostki modułowe mogące służyć wielkie hale produkcyjne kiedy także młode odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla niektórych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów ukazują się wielką powierzchnią filtracyjną. Używane są do starych i drobnych pyłów. Odpylacze kasetonowe są używane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z wskazówki na prostą formę stanowią sporą powierzchnię filtracyjną.

Znacznie duża skala proponowanych odpylaczy ułatwia nam odpowiedni dobór maszyny do potrzeb klienta. Dużo danych o swej ofercie można osiągnąć na krajowej stronie internetowej lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

Proponowane przez nas urządzenia odpylające są dostępne w grupie przeciwwybuchowej co oznacza, że to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami zamkniętymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry wynikające z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do poznania się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości stosowania różnych formy, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie zarówno w Twojej jednostce zastosowanie i da utrzymać w nim czystość, natomiast w okresie zimy w układzie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.