Odpylacz filtracyjny zasada dzialania

Odpylacz wykonany razem z dyrektywą atex (atex dust collector) siedzi w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla zwykłych i wyjątkowych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest transferowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są łatwe w czasie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi jednoznaczne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego funkcji (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).