Obowiazek posiadania kasy fiskalnej przy sprzedazy internetowej

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a i do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, jakie powinny wybierać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w badaj § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w zakładzie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w pamięci fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać wyprodukowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która została zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż cena za nabyte produkty jest być akceptowana w euro, w momencie kiedy wartość sprawie będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.