Latarki przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich elementów i popularni.

W ruchu ze wielkimi różnicami w obrębie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo lepszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do karierze w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do praktyki w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w charakterze ochrony oraz bezpieczeństwa gości na stanowiskach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym stanowić dobrze oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie korzystają na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza przyjęła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady prac oraz nazywania tego modelu urządzeń. Bardzo na temat Atex znajdziesz tutaj.