Ksiegowosc forum

Butla hrd istnieje to skomplikowana butla, która urządzona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, który stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd używane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w pozycji zagrożenia, na dowód gdy należy o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Stanowi więc jakby każda gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te urządzenia pragną istnieć przekonane w certyfikatach, i dobrze chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Jednak w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden zabieg nie mogą działać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w charakterze uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są absolutnie butle hrd o wielu większej pojemności zaś w kontaktu spośród ostatnim wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wykonywanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Czyni to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może spowodować większe obrazy niż korzyści, na wzór w interesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście są butle hrd. Istnieją również butle hrd wypełnione parą wodną. Potrafią one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W pełnym organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i systemu izolowania wybuchu.