Kasy fiskalne grojecka 122

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język krajowy i wyłącznie niektórzy z nich potrafią drugi język na tyle dobrze, żeby móc zabierać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych pewno się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może posiadać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla nowych uczestników wydarzenia. Stanowi więc technika określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy artykuł na język zrozumiały dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do manewru znanego pod tytułem retour, a więc tłumaczenia z języka ojczystego na ważny język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada tylko pewien albo dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na swój język aktywny, który działa następnie jako pivot dla pozostałych tłumaczy z drugich kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej liczbie kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z pozostałego tłumaczenia i znacząca różnica w toku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, że może wtedy żyć niekiedy uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś określa bądź prowadzi. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w postaci, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z serii druga część publiczności czyni dobrze to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na indywidualny styl.