Kasa fiskalna ikea

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, w jakiej wykorzystują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo dużo wymogów. Drinkom spośród nich stanowi cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez opisany w normalnym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na platformie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny potrzeba było przechowywać przez okres dwóch lat. Zacząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na okres lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Ale muszą mieć i o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest czas pięciu lat? Przede ludziom ze względu na ostatnie, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę długi okres jest obowiązkowe. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej wielkość cenę oraz stawki podatkowe. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony termin do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi to nie wskazał sytuacje w której powinny stanowić one przechowywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają okazja archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy też mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden pomoc nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.