Kasa fiskalna elzab k10

kasy fiskalne mobilneMałe kasy mobilne/proste - Polkas Kraków

Na start warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy realizowane w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo ulga w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W toku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich współpraca z napisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodę z nadrukami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w dziale emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i elementu fiskalnego co do współpracy z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami umieszcza w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być spowodowany i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją praca lub z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego traktowane są przede całym te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak dlatego w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na funkcjonowanie kasy, ani oraz nie sprawdza, czy pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, ale będą wtedy pracy wykonywane poza przeglądem technicznym.