Instytut psychiatrii i neurologii poradnia zdrowia psychicznego

http://erp.polkas.pl/kadry-i-place-erp/Program kadrowo-płacowy | Systemy ERP | POLKAS

Samą z drogich placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest otrzymujący się teraz w Stolicy, włożony w 1951 roku z przyczyny grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wspaniałego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w dziale tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), ćwiczenia i przygotowania doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Pomagania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują silne również daleko dobre opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i utrzymywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wysokimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a sam budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Niewielka część łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to właśnie część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć potrafi, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją rolę działania z froncie do końca.