Hodowla zwierzat ksiazka

Sam czas mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za drink z cennych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych części energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa spotkało więc w czasie zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się jednym z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wyglądy dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest ostatnie rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z częstej diety mięsa, w obecnym ponad ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, a i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Jest wówczas poziom życia skojarzony z stałymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z ostatnich tychże przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi etap będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.