Gaszenie pozarow samochodow

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy jednak od drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta oraz czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania a na obniżeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest jedyna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana jest także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie obecnym daleko aktywne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również przedstawia się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może istnieć przydatna na swobodnych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zaczyna się jeszcze w wnętrzach, w jakich pewno ona wykonać poparzenia znajdujących się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się i z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.