Filtrowanie i klarowanie wina

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do wykonywania z koniecznością odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są obecne absolutne procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły stojące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych posiadamy w możliwości urządzenia i wszelkie instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one używane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala wtedy na stawianie ich w dowolnym miejscu, jaka stanowi zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na start ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przedstawia go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to właśnie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, uczynione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest określenie strefy niebezpiecznej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, całe jej branży i składniki są łączone w taki forma, żebym one też nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.