Dzialalnosc gospodarcza jakie oplaty

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w niewielkich obiektach, jak i w dużych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref prostych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zrobione w organizacji modułów i powszechnie stosowane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest każdym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i forma biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na nowoczesnych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osoba spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we każdych obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest skierowanie służących do bezpiecznego pójścia w wypadku ewakuacji. Z ostatniego powodu winnym być dobro widoczne, zatem w oświetleniu ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary również wysoka sprawność, duża odporność także wysoka zaleta luminacji.