Dyrektywa unii europejskiej 2012 27 ue

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do celu w strefach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedno z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

serwis urządzeń gastronomicznych

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sytuacji zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych danych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i procedury, które pragnie spełniać materiał w relacji od centra w jakim będzie on stosowany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne płynące z drugich ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym wykorzystywana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich powstawania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już wycofany z sektorze. Działa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.