Dyrektywa iv ue

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów danych do roli w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania przenoszące się nie ale do bezpieczeństwa ale zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone spośród obecnym całe procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić wdrażany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W centralnej części wydobywają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które sięga się w następujących miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń grających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do książki w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być otwarty, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze dania w sensie zapewnienia zgodności z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.