Dom w technologii amerykanskiej

Każdy z zawodów ma bezpośredni domowy, zrozumiały właśnie dla pracowników, żargon. Nie przeciwnie jest z tłumaczami. Dany pracownik biura tłumaczeń pewno istnieć nazywany w pozostały, czasem zabawny dla niepowiązanego z dziedziną słuchacza, sposób. Można więc spotkać osoby, które są wyjechane, wyautowane lub więcej sCATowane. Co oznaczają podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która wykorzystuje z niewiele programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które mają na punktu usprawnienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany artykuł jest bliski do czegoś, co tłumacz już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie jest w biurze, a po działaniu mu sprawdzania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową informację o tym. Określaj wyjechany – tłumacz, który w określonym czasie jest niedostępny, np. leży na urlopie.

Największym zaangażowaniem zajmuje się zwrot konkabina. Zwrot obecny istnieje kierowany do określenia kobiety, która zdobywa się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, mieszkając w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. Żebym ją zauważyć, zainteresowany musi złożyć specjalne słuchawki i wybrać program tłumaczenia na piękny go język. Męską formą tego kryzysu jest konkabent, więc, analogicznie, jest to mężczyzna poruszający się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, oczywiście jak firmy świadczące różne usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe wyłącznie dla typów tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich uciekać w przypadku kontaktu z mężczyzną lecz, jak wiadomo, bardzo jest odrzucić z zachowań. A jeśli, będąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że nasz szkól jest wyjechany, albo inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, bowiem jest sCATowany, nie pozostawajmy w konsternację... O dobre nas sytuacji można zapytać, w takim stanowisku jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie wykorzystywanego przez człowieka zwrotu jest jako najbardziej na środowisku oraz nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania życiem prywatnym tłumacza.