Certyfikowane nasiona ekologiczne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, wskazane jest kierowani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach obecnych na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX “atex installation” – unormowania prawne
Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC.
Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, granych w ruchu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX
Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również punkty kontrolne, które idą w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania znajdujące się w takich strefach powinny mieć dobre certyfikaty, też jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje.
W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Stanowią wówczas w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami wprowadzonymi w dyrektywie, winien być opracowany zgodnie z wprowadzonymi w niej informacjami, co w pracy ma zmierzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich a narzędzi (i środowiska) wykonywających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.